КЛУБ АМАРАНТ ООД Ви уведомява, че покрива всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, касаещ защитата на личните данни на физическите лица, граждани на Европейския съюз и в качеството си на администратор на лични данни, отговаря на критериите за съхранението и обработването им.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 • Наименование: КЛУБ АМАРАНТ ООД
 • ЕИК: 206190472
 • Aдрес на управление: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Тулча 37, ет. 3, ап. 17
 • Телефон: +359893475750
 • E-mail: albenacvetkova_amarant@abv.bg
 • Уебсайт: www.clubamarant.com

За какви цели и на какво основание събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни

КЛУБ АМАРАНТ ООД изисква Вашите лични данни, с цел извършване на своята основна дейност и услуги
КЛУБ АМАРАНТ ООД събира, съхранява и обработва Вашите лични данни, съгласно изискванията на приложимото местно законодателство.

 • Закон за задълженията и договорите,
 • Закон за  счетоводството
 • Всички приложими Наредби и подзаконови текстове.

Какви лични данни събираме, съхраняваме и обработваме

 • Имена – собствено име, бащино име и фамилия;
 • Дата на раждане и възраст;
 • Персонален адрес на електронна поща (e-mail);
 • Телефонен номер;
 • Идентификационен номер на „бисквитка“

За какво събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни

 • За да отговорим на Вашите запитвания;
 • За да Ви предоставим информация за избраните услуги;
 • За да издадем съответните документи, съгласно законовите изисквания и наредби;
 • За да се свързваме с Вас във връзка с направените от Вас резервации;
 • За да Ви информираме относно нашите маркетингови кампании – промоционалните ни предложения и изгодни оферти.

На кого бихме представили Вашите данни

 • Счетоводната фирма, с която имаме сключен договор (съгласно Закона за счетоводството)
 • Органите на държавната власт;
 • НАП;